E-handel

Vi har fått nya vanor när det kommer till handel, och att köpa de varor man vill ha genom internetbeställningar är nu en vardag för många personer. Det har spekulerats åtskilligt i ämnet i syfte att komma fram med en förklaring på vad det är som lockar till köp via e-handel istället för handel i traditionella butiker, och det handlar inte om en enkel orsak till det fenomen vi nu kan se. Till en början föreslog man att det handlade om billigare priser. Detta var i mångt och mycket en sanning, och är så än idag. Dock skall man vara medveten om att pris bara är en av flera bakomliggande orsaker. Tillgång till allt större varusortiment är en annan faktor som tros ha vägt in. Ser vi till den statistik som finns att tillgå i ämnet framkommer dock en intressant upptäckt. Det handlar om att internet varit allmänt utbrett under många år, men att ökningen gått lite för långsamt för att endast kunna härledas till sortiment och pris. Någonting måste ha fungerat hämmande för de kunder som haft möjlighet att handla via internet men ändå avstått.

Sakkunniga har kunnat dra en parallell till osäkerhet kring betalning via internet. När e-handel var relativt ny-utvecklat, fanns en hel del brister i fråga om kryptering och säkerhet vid kortbetalningar. Det skrevs hyllmeter om riskerna med att lämna ut sina kortnummer i en e-butik och otryggheten hos konsumenter verifierades i diverse undersökningar i ämnet. Nu har utvecklingen gått framåt, och sedan ett antal år finns egentligen inga risker vid handel över internet. Detta förutsatt att man litar på sidan i fråga. Det har även kommit en rad betalsystem, paypal m fl. vilka ökar säkerheten ytterligare för den som vill handla på internet.